1. ro

<

Gf - Culisante / Osciloculisante PVC

Gf Premium HST

Gf Best view HST 

(culisanta cu ridicare)

(culisanta cu ridicare)

(culisanta paralela)

Gf Premium HST PLACAT

Gf Best view HST PLACAT

Gf Best view PSK

(oscilopivotant-PLACAT)

(oscilopivotant-PLACAT)

Gf Premium PSK

Gf Best view Slide

Rehau
Synego 80
grosime profil 80
cu 6 camere

 

 

 

 

 

 

 

 


Uf= 1,2 W/m˛K

 

 

 


Rw,P = 44 dB

 

 

 

 


clasa A, inalta calitate

Rehau

Geneo 86
grosime profil 86
cu 6 camere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw = 1,1W/m2K

 

 

 

 

 

Rw,P = 40/44 dB

 

 

 

 

clasa A, inalta calitate

Rehau
Synego 80
grosime profil 80
cu 6 camere

 

 

 

 

 

 

 

 


Uf= 1,2 W/m˛K

 

 

 


Rw,P = 44 dB

 

 

 

 


clasa A, inalta calitate

Rehau
Synego 80
grosime profil 80
cu 6 camere

 

 

 

 

 

 

 

 


Uf= 1,2 W/m˛K

 

 

 


Rw,P = 44 dB

 

 

 

 


clasa A, inalta calitate

Rehau

Geneo 86
grosime profil 86
cu 6 camere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw = 1,1W/m2K

 

 

 

 

 

Rw,P = 40/44 dB

 

 

 

 

clasa A, inalta calitate

Rehau
Synego 80
grosime profil 80
cu 6 camere

 

 

 

 

 

 

 

 


Uf= 1,2 W/m˛K

 

 

 


Rw,P = 44 dB

 

 

 

 


clasa A, inalta calitate

Rehau

Geneo 86
grosime profil 86
cu 6 camere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw = 1,1W/m2K

 

 

 

 

 

Rw,P = 40/44 dB

 

 

 

 

clasa A, inalta calitate